Nulis make basa Sunda dina blog

Romeltea | Follow @romel_tea

urang Sunda
Aya nu nangtang ka kuring. Kieu ceunah pokna teh: "Kang, Akang 'kan urang Sunda, nami aslina oge Asep. Bisa teu nulis make basa Sunda dina blog?" Euhhh.... teu apaleun sugan, kuring teh apan pernah jadi Pemimpin Redaksi Majalah Basa Sunda, nyaeta Majalah Bina Da'wah.

Lima taun mun teu salah mah kuring teh jadi Pamingpin Redaksi eta majalah nu dipedarkeun ku Dewan Dakwah Islamiyah Jawa Barat teh. Ti tahun 2005 nepi ka taun 2010. Nya tangtu atuh bisa pisan kuring teh nulis make basa Sunda dina blog!

Tapi ke heula. Basa di Bina Da'wah mah, tulisan kuring diedit ku ahlina, nyaeta Alma Mukhsin jeung Dipa Galuh basa Dhipa jadi Redaktur Pelaksana. Oge ku Ki Udin jeung ku Kang Alit anu jadi "kuncen" basa harita mah di kantor redaksi.

Alus teu tulisan basa Sunda kuring? Haha...! Lumayan meureun lah. Tapi basa harita, ceuk Alma teh kieu pokna: "Geus we lah, juragan nulis ku basa Indonesia weh, lieur geuning ngedit tulisan basa Sunda juragan mah!" Tah, kusabab kitu, nya kuring ge ku basa Indonesia we nulis teh, terus ditarjamahkeun ku Alma.

Tah, ayeuna, kuring rek nunjukkeun ka warga dunya, yen Asep Syamsul M. Romli alias Romeltea teh bisaeun nulis make basa Sunda dina blog! Ieu buktina! Alus pan...??? Haha.... (Yang jago basa Sunda, jangan nyeungseurikeun lah, ngarana oge usaha atuh, bener teu, Lur?)

Tapi rek  nulis naon nya? Ieu we lah, nu keur rame yeuh, nyaeta aya beja, duga beja ti jurig duka ti saha, yen aktor komedi alias tukang bodor nu merankeun Mr. Bean (Juragan Bin meuren basa Sundana mah), nyaeta Rowan Atkinson, asup Islam. Weuleuh... meuni heboh eta dina Facebook! Gara-garana mah eta beja disebarkeun ku media-median Islam. Sumberna mah tina situs Israel.

Kadieunakeun, eta situs Israel teh ngaralat, yen berita asup Islamna Mr. Bean teh "belum bisa dibuktikan kebenarannya" alias can puguh!

Mimitina mah dibewarakaeun, yen Mr. Bean asup Islam sanggeus manehnya lalajo pilem (film) "Innocent of Muslim". Eta geuning, pilem nu ngahebohkeun dunya nu dijieun ku politisi anti-Islam asal Walanda, Geert Wilders.

Geunjleung tah sadunya kusabab "beja ti jurig" yen Mr. Bean abus Islam!!! Ah, urang doakeun we, hiji wanci mah manehna meunang hidayah, supaya bisa kumpul jeung urang-urang di sawarga engke. Amiiiin......!!!! Tos ah sakitu we nulis make basa Sunda dina blog teh. Lieur geuning! Hi hi....!!!! Wasalam. (www.blogromeltea.blogspot.com).****


Previous
« Prev Post
Author Image

Romeltea
Romeltea adalah onair dan online name Asep Syamsul M. Romli aka Kang Romel. Praktisi Media, Blogger, Trainer Komunikasi from Bandung, Indonesia. Follow me: facebook twitter instagram linkedin youtube

Recommended Posts

Related Posts

Show comments
Hide comments

No comments on Nulis make basa Sunda dina blog

Post a Comment

No Spam, Please!